KGMK-KGMKB.com

Kesatuan Guru-Guru Melayu Kelantan

KGMK-KGMKB.com

Tujuan Penubuhan

Tujuan Penubuhan KGMK

1.      Menyatupadukan guru-guru di sekolah-sekolah kerajaan di dalam negeri Kelantan dalam meninggikan taraf perkhidmatan, sosial dan intelek mereka.

2.      Mendapatkan dan mempertahankan bayaran-bayaran yang adil dan sempurna, jaminan pekerjaan dengan syarat-syarat pekerjaan yang berpatutan dan memberi nasihat serta pertolongan yang sewajarnya.

3.      Mewujudkan hubungan baik di antara majikan dengan pekerja, ahli dengan ahli, dan di antara ahli dengan pekerja-pekerja lain dalam menyelesaikan sebarang perselisihan di antara mereka secara bermuafakat dan bertolak ansur.

4.      Menyediakan bantuan guaman kepada ahli-ahli yang teraniaya dalam kes-kes yang berkaitan dengan perjawatan.

5.      Menubuhkan satu tabung derma kebajikan untuk membantu ahli-ahli dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Majlis Kerja kesatuan.

6.      Memajukan kebajikan ahli dari segi sosial, kebendaan, dan pendidikan mengikut undang-undang.