KGMK-KGMKB.com

Kesatuan Guru-Guru Melayu Kelantan

KGMK-KGMKB.com

Pengenalan & Sejarah KGMK

Bangunan Ibu Pejabat KGMK-KGMKB
  1. No. Pendaftaran Kesatuan Sekerja : 222

  2. Beralamat di : 4948, Bangunan KGMK,Jalan Tok Hakim, 15000 Kota Bharu, Kelantan.

  3. Ditubuhkan pada tahun 1930 dengan nama Persatuan Guru-guru Melayu Kelantan (PGMK) yang juga dikenali dengan “Kelab Guru-guru”.

  4. KGMK ialah kesatuan guru-guru perkhidmatan pendidikan, khususnya bagi guru-guru yang bertugas dalam negeri Kelantan.

  5. KGMK ialah sebuah kesatuan sekerja yang bergabung dengan Majlis Bersama Kebangsaan bagi Kumpulan Sokongan.

6. Sebuah kesatuan guru yang teguh serta mempunyai empat (4) unit bangunannya sendiri:-

6.1  Bangunan KGMK (4 tingkat), Jalan Tok Hakim, Kota Bharu.

6.2  Bangunan DPTAG (2 tingkat), Jalan Kebun Sultan, Kota Bharu.

6.3  Bangunan KGMK (2 tingkat),  Taman Murni, Jalan Pengkalan Chepa, Kota Bharu.         

6.4  Bangunan KGMK (4 tingkat), Jalan Pintu Pong, Kota Bharu.

7. Mempunyai 7 cawangan. Setiap cawangan ditadbir oleh sebuah Jawatankuasa Cawangan yang beralamatkan Setiausaha Cawangan, iaitu :

7.1  KGMK Cawangan Kota Bharu

7.2  KGMK Cawangan Pasir Mas

7.3  KGMK Cawangan Tumpat

7.4  KGMK Cawangan Tanah Merah

7.5  KGMK Cawangan Machang

7.6  KGMK Cawangan Pasir Puteh

7.7  KGMK Cawangan Bachok.

Peta Bangunan KGMK